BİT-BYTE-KİLOBYTE-MEGABYTE

BİT-BYTE-KİLOBYTE-MEGABYTE

Bu makalemde ben sizlere bir bilgisayarın haberleşmesi nasıl yapılır. Bunu açıklamaya çalışacağım. Daha doğrusu bilgisayarın temelini oluşturan bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte gibi kavramları sizlere açıklayacağım. Bilgisayar kendi içerisinde haberleşmeyi 1 ve 0 olarak algılar. Konunun daha iyi anlaşılması ve kalıcı olması için Elektrik olayından gidelim. Elektrik olayında anahtarın açık olması 1 kapalı olması 0 olarak kabul edilir. Anahtar üzerinden devam edildiğinde aslında iki durum söz konusu 1 ve 0 dır. Bundan dolayı BINARY SYSTEM(ikili sayı sistemini) temel alarak çalışır. Bu ikili sayı sistemini sizlere anlatırken aslında bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte gibi kavramları öğrenmiş olacağız. bit nedir, byte nedir, kilobyte nedir, megabyte nedir, gigabyte nedir, terabyte nedir bunları da tanımlamış olacağız.

Bit Nedir

Bit kavramı bilgisayar dilinde en küçük bellek birimi olarak tanımlanabilir. Bilgisayar bunları makina diline çevirerek anlamlı hale getirir. örneğin günlük hayatta yazdığımız her harf yada her rakam yada vs. nokta ya da virgül gibi terimlerin her biri 8 bit den oluşur.

Örnek Olarak;

Örneğin: Fakiryaziyor kelimesi 12 adet karakterden oluşuyor. 1 Karakter her zaman 8 Bit’demektir. 8 Bit ise 1 Byte eşittir. Dolaysıyla Fakiryaziyor  kelimesi 12 karakterden oluşuğundan 8×12=96 Bit demektir. Yani kısaca Fakiryaziyor kelimesindeki F Harfinin karşılığı olan 10011011 gibi 8 karakter var. Buradan şunu öğrenmiş olduk;

8 Bit=1 Byte

Artık şunu öğrenmiş olduk. Bilgisayarda en küçük birim olan bit kavramıdır. 8 bit’in bir araya gelmesi ile byte kavramı ortaya çıkmaktadır. Bundan sonra günlük hayatımızda çok kullandığımız megabyte, gigabyte ve terabyte kavramları üzerinde duracağız.

Bit-Byte-Megabyte-Gigabyte-Terabyte dönüşümleri

bit-byte-megabyte-gigabyte

Bu başlık altın Bit-Byte-Megabyte-Gigabyte-Terabyte kavramlarının birbirine dönüşümlerini öğreneceğiz.

  • 8 Bit=1 Byte
  • 1024 Byte =1 Kilo Byte (KB )
  • 1024 KB =1 Mega Byte (MB )
  • 1024 MB =1 Giga Byte (GB )
  • 1024 GB =1 Tera Byte (TB )

olarak dönüşümleri yapabiliriz. Bilgisayarda artık yapılan her işlem ikili sayı sistemi olarak bilinen binary sayı sistemi ile yapılır. İkili sayı sisteminin günlük hayatımızda anlayacağımız sayı sistemi 10 olan onlu sayı sistemine dönüşmesi ancak anlamlandırır. Bir sonraki makalemde ikili sayı sisteminin onlu sayı sistemine dönüştürülmesi nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Bu makalemizin burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Böylelikle Bit-Byte-Megabyte-Gigabyte-Terabyte gibi kavramları sizlere açıklamış olduk.Bit-Byte-Megabyte-Gigabyte-Terabyte gibi kavramların birbirine dönüştürülmesi nasıl yapılır öğrenmiş olduk.

YORUM YAZIN